VDC ký kết hợp tác cung cấp dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội điện tử với EPY Việt Nam

Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC và Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam vừa ký kết hợp tác cùng triển khai BHXH điện tử trên Cổng giao dịch BHXH điện tử của BHXH Việt Nam.

Giao dịch điện tử BHXH giúp giảm 70% thời gian lập thủ tục và giao dịch với cơ quan BHXH, giảm 50% thời gian nhận thông tin và thông báo từ cơ quan BHXH, giảm 70% thời gian quản lý hồ sơ BHXH của người lao động tại đơn vị, đặc biệt, tăng 300% tính hiệu quả làm việc của người công tác BHXH tại đơn vị. Đây là những lợi ích thiết thực mà việc kê khai bảo hiểm xã hội qua mạng đem lại cho người tham gia bảo hiểm, doanh nghiệp và các cơ quan bảo hiểm.

                           

    Theo nội dung ký kết, EFY Việt Nam sẽ hỗ trợ VDC xây dựng Cổng I-VAN và thực hiện kết nối I-VAN với Cổng giao dịch điện tử của BHXH Việt Nam;  Tích hợp dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng VNPT-CA của VNPT/VDC vào phần mềm hỗ trợ kê khai BHXH của EFY Việt Nam (EFY-eBHXH) và Cổng I-VAN;  Toàn bộ khách hàng đang sử dụng phần mềm EFY- eBHXH có thể thực hiện đăng ký và sử dụng Chữ ký số VNPT-CA trong giao dịch BHXH điện tử;  Hai bên sẽ phối hợp để nâng cấp Cổng giao dịch điện tử của BHXH Hà Nội theo tiêu chuẩn về giao dịch BHXH điện tử do BHXH Việt Nam quy định; Cùng phối hợp cung cấp dịch vụ giao dịch BHXH điện tử cho các khách hàng do BHXH Hà Nội quản lý, từ đó đề xuất giải pháp và phối hợp triển khai dịch vụ Nộp BHXH điện tử tại BHXH Hà Nội và tiến tới nhân rộng trên toàn quốc.

                                                                                                                 Tin VNPT

 

 

 

Liên kết