VinaXtra

 VinaXtra là thuê bao trả trước có thời hạn sử dụng:

- Thời hạn sử dụng là 60 ngày kể từ thời điểm hòa mạng hoặc chuyển đổi từ gói cước khác sang gói cước này thành công.

- Thời gian sử dụng  sẽ luôn là 60 ngày tính từ ngày thuê bao phát sinh các giao dịch : gọi đi/SMS (có tính cước), sử dụng data,  nạp tiền (không phân biệt mệnh giá và hình thức nạp tiền).

- Nếu trong vòng 60 ngày, thuê bao không thực hiện một trong các giao dịch nói trên thì sẽ bị khóa một chiều.

- Nếu sau 10 ngày khách hàng không nạp thẻ, số thuê bao sẽ chuyển sang trạng thái khóa 2 chiều.

- Thời hạn khóa 2 chiều là 30 ngày. Hết thời hạn khóa 2 chiều, nếu khách hàng không nạp thẻ, số thuê bao sẽ bị thu hồi.

- Lưu ý: Đối với các thuê bao thuộc đối tượng nêu trên có thời hạn sử dụng trên 92 ngày vào thời điểm 0h00 ngày 13/12/2017 thì kể từ sau 0h00 ngày 13/12/2017, thời hạn sử dụng của thuê bao vẫn được bảo lưu và không áp dụng chính sách gia hạn thời hạn sử dụng như trên cho đến khi khi thời hạn sử dụng của thuê bao < 60 ngày. .

Cước liên lạc

Nơi nhận

Quay số

Giờ bận

Giờ rỗi

Giá cước

(đồng/phút)

Gọi trong nước

Gọi ngoại mạng

0 + AC +SN

178 đồng/6 giây đầu + 29,66 đồng/1 giây tiếp theo

1.780 đồng/phút

Gọi nội mạng VinaPhone

và Gọi cố định


158 đồng/6 giây đầu + 26,33 đồng/1 giây tiếp theo

79 đồng/06 giây đầu + 13,165 đồng/01 giây tiếp theo

1.580 đồng/phút

Cước thuê bao RingTunes

9000 đồng/ tháng

V.S.A.T

0+99+3+AC+SN

(VSAT thuê bao)

    1.200 đồng / phút

Giảm 50% mức cước giờ bận 

0+99+2+AC+SN

(VSAT bưu điện)

     158 đồng/6 giây đầu

     + 26,33     đồng/1 giây tiếp theo

Wap

999

1.750 đồng/phút

875 đồng/phút

600

Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng dịch vụ bưu chính

Cước thông tin trong nước

108

0+AC+108 (1080)

       Cước thông tin gọi trong nước  + cước dịch vụ 108

Số đặc biệt

116

     Cước thông tin gọi trong nước theo quy  định hiện hành

117

9194

942/943

113

Miễn phí

114

115

119

18001091

  Cước nhắn tin trong nước nội mạng VinaPhone

200 đồng/bản tin

          Cước nhắn tin trong nước liên mạng

                      (nhắn sang mạng khác)

250 đồng/bản tin

          Cước nhắn tin quốc tế

2500 VND/bản tin

Quốc tế

00+CC+AC+SN

cước IDD

Truy nhập Internet gián tiếp

1268

Cước thông tin trong nước
+ 22 đồng/phút

1269

Cước thông tin trong nước
+ 141 đồng/phút

Trong đó:

- CC= mã nước, AC= mã vùng, mã mạng, SN = số thuê bao

- Chỉ áp dụng giảm cước giờ rỗi cho các cuộc gọi nội mạng trong nước

- Giờ bận từ 6 giờ đến 23 giờ

- Giờ rỗi từ 23 giờ đến 6 giờ

- Mạng VSAT:

+ 99 - 2: Mã dùng cho VSAT bưu điện

+ 99 - 3: Mã dùng cho thuê bao VSAT

- Cước IDD là mức cước quốc tế đã bao gồm thuế GTGT 10%