Thứ ba, 16 Tháng 7 2019

Dịch vụ VNPT - CA

Dịch vụ VNPT-CA

1. Giới thiệu

Dịch vụ VNPT-CA là dịch vụ chứng thực số cộng cộng. VNPT vinh dự là đơn vị đầu tiên được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động công cộng. dịch vụ chứng thực số công cộng bao gồm:

Chữ ký số:

Là một dạng chữ ký điện tử. chữ ký số dựa trên công nghệ mã khóa công khai (RSA): mỗi người dùng phải có 1 cặp khóa (keypair) gồm khóa công khai (public key) và khóa bí mật (private key): khóa bí mật dùng để tạo chữ ký số.

Chứng thư số:

Chứng thư số là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp  dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp.

Chứng thư số có thể xem như là một “chứng minh thư” sử dụng trong môi trường máy tính và Internet.

Chứng thư số dùng để nhận diện một cá nhân, một máy chủ, hoặc một vài đối tượng khác và gắn định danh của đối tượng đó với một khóa công khai (public key), được cấp bởi những tổ chức có thẩm quyền xác nhận định danh và cấp các chứng thư số.

2. Ứng dụng dịch vụ

Thuế điện tử là một hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ thuế cho các tổ chức, cá nhân bên ngoài ngành Thuế. Các dịch vụ thuế điện tử gồm: cung cấp qua mạng các thông tin tham khảo liên quan đến lĩnh vực thuế, đối thoại hỏi đáp trực tiếp, đăng ký thuế, nộp tờ khai, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế và giải quyết khiếu nại tố cáo của người nộp thuế… nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế, giảm thiểu chi phí, thời gian, thủ tục và giấy tờ

Nghiệp vụ hải quan điện tử là nghiệp vụ do dành cho các Doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các cơ quan hữu quan thực hiện bằng khai báo hải quan từ xa, thông qua đường truyền Internet giúp tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí giao dịch trong quá trình khai báo hải quan cũng như thông quan so với cách thức truyền thống.

Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức, cá nhân kinh doanh đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các Bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Ngân hàng điện tử

Chứng khoán điện tử

       Mọi thông tin, khách hàng vui lòng liên hệ (067)800126 hoặc các điểm giao dịch VNPT Đồng Tháp để được hỗ trợ.