Thứ ba, 16 Tháng 7 2019

Vinaphone trả sau

Gói cước không có tiền thuê bao

Hiện tại VinaPhone triển khai thêm các gói cước không thuê bao ngoài các gói ưu đãi đã có sẵn giúp khách hàng tiết kiệm chi phí khi sử dụng dịch vụ của VinaPhone.

                 

Đối tượng áp dụng:

- Thuê bao ký hợp đồng hòa mạng trả sau mới.

- Thuê bao trả trước chuyển sang trả sau thỏa mãn đồng thời 02 điều kiện:

       + Thuê bao kích hoạt hòa mạng SIM trả trước hoặc là Thuê bao trả sau chuyển trả trước hoạt động tối thiểu 01 tháng (chuyển sang trả trước trước ngày mùng 1 của tháng trước tháng hòa mạng).

      + Tại thời điểm hòa mạng và đăng ký ưu đãi hoạt động 02 chiều.

- Thuê bao trả trước kích hoạt mới chuyển trả sau trong vòng 24h.

Nội dung gói:

- Cước hòa mạng: 35.000 đồng/lần (áp dụng cho thuê bao hòa mạng trả sau hòa mạng mới, TB trả trước chuyển hòa mạng trả sau).

- Cước thuê bao: 0 đồng/tháng

Giá cước:

 

STT

Tên gói cước

Giá cước/tháng (bao gồm cước thuê bao và VAT)

Tích hợp dịch vụ

Thoại (phút)

Data

Gọi VNP, CĐ VNPT

Gọi VNP, CĐ VNPT, MBF

Trong nước

1

eCo69

 69,000

700

 

 

1 tháng BIG70 (2,4GB)

2

eCo99

 99,000

 

 

300

3

eCo149

 149,000

 

700

 

4

eCo169

169,000

 

 

300

BIG70 (2,4GB)
(Cả chu kỳ cam kết)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Mọi thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 9191 VinaPhone hoặc (0277) 800126.

                                                                                                              Ngày cập nhật : ngày 15/11/2017.  

 
 
 

Gói cước trả sau thương gia

Từ ngày 16/12/2015, VinaPhone triển khai các gói cước thương gia nhằm hỗ trợ khách hàng tối ưu chi phí khi sử dụng dịch vụ của VinaPhone.
 

Đối tượng áp dụng:  Khách hàng thường xuyên là thuê bao hòa mạng trả sau bao gồm :
- Thuê bao ký hợp đồng hòa mạng trả sau.
- Thuê bao trả sau đang tạm khóa 2 chiều (trước ngày mùng 1 của tháng trước tháng hòa mạng) đang không hưởng ưu đãi khác khôi phục sử dụng dịch vụ.
- Thuê bao trả trước chuyển sang trả sau thỏa mãn đồng thời 02 điều kiện:
+ Thuê bao kích hoạt hòa mạng SIM trả trước hoặc là Thuê bao trả sau chuyển trả trước hoạt động tối thiểu 01 tháng (chuyển sang trả trước trước ngày mùng 1 của tháng trước tháng hòa mạng).
+ Tại thời điểm hòa mạng và đăng ký ưu đãi hoạt động 02 chiều.
Giá cước:
 

Stt

Tên gói cước

Giá cước/tháng ( bao
gồm cước thuê bao và VAT)

Tích hợp dịch vụ

Thoại (phút)

SMS (bản tin)

Data

Gọi VNP, CĐ VNPT ( 10 phút)

Gọi VNP, CĐ VNPT, MBF ( tính trên số phút thực tế của 1 cuộc gọi)

Gọi di động, CĐ  DNK

Nội mạng VNP

Nội mạng VNP, MBF

Trong nước

1

THƯƠNG GIA 1

 350,000

 ≤ 4,000

 300

 

 1,000

 

 

9GB

2

THƯƠNG GIA 2

 500,000

 ≤ 4,000

 500

 

 1,500

 

 

20GB

3

SMS-15

 15,000

 

 

 

 300

 

 

 

4

VOICE ngoại mạng

 35,000

 

 

 50

 

 

 

 

 

Mọi thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 9191 VinaPhone hoặc (0277) 800126.

                                                                                                                                    Ngày cập nhật : ngày 15/11/2017.


 

 

Gói cước 088 dành cho thuê bao trả sau


1. Giới thiệu:
      Từ ngày 07/03/2016 khách hàng có nhu cầu sử dụng số thuê bao VinaPhone 088 cần lựa chọn hòa mạng một trong các gói cước trả sau dành riêng cho số thuê bao VinaPhone 088 (không phân biệt khách hàng cá nhân hay khách hàng doanh nghiệp).

2. Đối tượng áp dụng:
    - Thuê bao cá nhân hòa mạng mới đầu số 088;
    - Thuê bao là khách hàng doanh nghiệp bao gồm các doanh nghiệp, cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp hòa mạng đầu số 088.
3. Giá cước:

STT

Tên
gói cước

Giá cước/tháng ( bao
gồm cước thuê bao và VAT)

Tích hợp dịch vụ

Thoại (phút)

SMS (bản tin)

Quốc tế

Dịch vụ
 miễn phí

Data

Gọi VNP, CĐ VNPT

Gọi VNP, CĐ VNPT, MBF

Nội mạng VNP

Nội mạng VNP, MBF

Thoại (phút/ tháng)

SMS/ tháng

Giới trẻ
 sành điệu

Sành

188,000

 888

 38

 158

 28

 

 

MCA, RBT

1,2GB

Sành +

288,000

 1,288

 88

 188

 88

 

 

MCA, RBT

3GB

Giới
Văn
 phòng

Chất

488,000

 1,488

 288

 388

 288

 

 

MCA, RBT, Call Blocking

5GB

Chất +

688,000

 1,688

 488

 488

 488

 

 

MCA, RBT, Call Blocking

7GB

Giới
Doanh nhân

Sang

988,000

 1,888

 588

 588

 588

 28

 28

MCA, RBT, Call Blocking

10GB

Sang +

1,488,000

 2,888

 888

 888

 888

 58

 58

MCA, RBT, Call Blocking

18GB

 

     Mọi thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 9191 VinaPhone hoặc (0277) 800126.

                                                                                                                                       Ngày cập nhật : ngày 15/11/2017.


 

Gói cước trả sau dành cho thuê bao cá nhân

Từ ngày 01/01/2016  VinaPhone chính thức ban hành các gói cước tích hợp với nhiều ưu đãi dành cho các thuê bao trả sau.
Đối tượng áp dụng: Khách hàng thường xuyên là thuê bao hòa mạng trả sau bao gồm:
- Thuê bao ký hợp đồng hòa mạng trả sau.
- Thuê bao trả sau đang tạm khóa 2 chiều (trước ngày mùng 1 của tháng trước tháng hòa mạng) đang không hưởng ưu đãi khác khôi phục sử dụng dịch vụ.
- Thuê bao trả trước chuyển sang trả sau thỏa mãn đồng thời 02 điều kiện:
+ Thuê bao kích hoạt hòa mạng SIM trả trước hoặc là  thuê bao trả sau chuyển trả trước hoạt động tối thiểu 01 tháng (chuyển sang trả trước trước ngày mùng 1 của tháng trước tháng hòa mạng).
+ Tại thời điểm hòa mạng và đăng ký ưu đãi hoạt động 02 chiều.

 Giá cước: (đã bao gồm cước thuê bao và VAT)

STT

Tên gói cước

Giá cước/tháng

Tích hợp dịch vụ

Thoại (phút)

SMS (bản tin)

Data

Gọi VNP, CĐ VNPT

Gọi VNP, CĐ VNPT, MBF

Trong nước

Gọi di động, CĐ  DNK

Nội mạng VNP

Nội mạng VNP, MBF

Trong nước

1

ALO-21

70,000

 700

 

 

 

 

 

 

 

2

ALO-45

94,000

 1,000

 

 

 

 

 

 

 

3

ALO-65

114,000

 1,500

 

 

 

 

 

 

 

4

ALO-135

184,000

 

 

 300

 

 

 

 

 

5

ALO-145

194,000

 

 700

 

 

 

 

 

 

6

SMART-99

148,000

 1,000

 

 

 

 300

 

 

MAX(600MB)

7

SMART-119

168,000

 1,000

 

 

 

 300

 

 

MAX100 (1,2GB)

8

SMART-199

248,000

 

 

 300

 

 

 

 300

9

SMART-299

348,000

 

 

 500

 

 

 

 500

MAX200 (3GB)

10

SMS-15

15,000

 

 

 

 

 300

 

 

 

11

VOICE ngoại mạng

35,000

 

 

 

 50

 

 

 

 

12

eCo109

109,000

 1,000

 

 100

 

 100

 

 

↓50% MAX (600MB)

 

    Mọi thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 9191 VinaPhone hoặc (0277) 800126.

                                                                                                                                                            Ngày cập nhật : ngày 15/11/2017.  

 
 

Gói cước trả sau dành cho thuê bao doanh nghiệp

Từ ngày 01/01/2017  VinaPhone chính thức ban hành các gói cước dành cho khách hàng doanh nghiệp gồm các đối tượng sau:
      + Các doanh nghiệp: công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân/ nhà nước, các tổ chức trong nước, doanh nghiệp nước ngoài;
     + Cơ quan hành chánh nhà nước: cơ quan Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các UBND, HĐND, các cơ quan chuyên môn của UBND và các cơ quan đại diện của Bộ tại địa phương;
      + Các đơn vị sự nghiệp: các viện nghiên cứu, bệnh viện, trường học.

 

 Giá cước:

STT

Tên
 gói cước

Giá cước/tháng ( bao
gồm cước thuê bao và VAT)

Tích hợp dịch vụ

Thoại (phút)

SMS (bản tin)

Data

Gọi VNP, CĐ VNPT

Gọi VNP, CĐ VNPT, MBF

Trong nước

Gọi di động, CĐ  DNK

Nội mạng VNP

Nội mạng VNP, MBF

Trong nước

1

DN-45

94,000

 1,500

 

 

 

 

 

 

 

2

DN-74

74,000

 1,500

 

 

 

 

 

 

 

3

DN-84

84,000

 1,000

 

 30

 

 

 

 30

 

4

DN-145

194,000

 

 1,500

 

 

 

 

 

 

5

DN-101

150,000

 

 

 300

 

 

 

 

 

6

VIP-99

148,000

 1,500

 

 

 

 300

 

 

MAX (600MB)

7

VIP-169

218,000

 

 1,500

 

 

 

 

 

8

VIP-119

168,000

 1,500

 

 

 

 300

 

 

MAX100 (1,2GB)

9

VIP-179

228,000

 

 

 300

 

 

 

 300

10

VIP-289

338,000

 

 

 500

 

 

 

 500

MAX200 (3GB)

11

SMS-15

15,000

 

 

 

 

 300

 

 

 

12

VOICE ngoại mạng

35,000

 

 

 

 50

 

 

 

 

 

Mọi thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 9191 VinaPhone hoặc (0277) 800126.

                                                                                                                                                                    Ngày cập nhật : ngày 15/11/2017.